Confapi бе домакин на първи национален семинар

Confapi бе домакин на първи национален семинар

Confapi бе домакин на първи национален семинар

 

Първият национален семинар по проекта Good Wood, на който Confapi е лидер, се проведе на 26 юни в Рим. Темата на семинара беше преглед на моделите на ориентиране и съпътстващи дейности с цел подобряване на пригодността за заетост на отделни лица и подобряване на ученето и придобитите умения. В събитието участваха представители на компании, синдикати и партньори по проекта.

Събитието започна с приведствие от президента на Unital Рикардо Монтеси. Впоследствие Маурицио Моска, експерт от Confapi, изследва въпроса за повишаване на придобитите и сертифицирани знания и умения във връзка с възможността за заетост в ЕС. Представители на синдикатите участваха с изказвания относно тяхната роля за насърчаване на обучението в ерата на зелената икономика. Флавио Бонарди, експерт по обучение, говори по въпроса за средното професионално образование и професионалното обучение. Проектът Good Wood включва два други семинара за обучение в Италия с фокус върху дървения сектор и предизвикателствата, пред които е изправен. Освен това тези семинари ще бъдат възпроизведени в другите две страни партньори - България и Португалия. За повече информация посетете уебсайта

www.goodwoodproject.eu 

От Confapinews 42, 22 Юли 2019