Трети национален семинар в Португалия

Трети национален семинар в Португалия

Трети национален семинар в Португалия

 

Третият национален семинар, популяризиран от AIMMP като част от проекта GOOD WOOD, се проведе на 18 ноември в иновативен онлайн конферентен формат, с уеб излъчване за над 80 участници.

Третият национален семинар беше посветен на тематаЗначението на реорганизирането на производството и управлението на компании в сектора на дърводобива и дървообработването“. В този контекст дневният ред включваше следните точки:

 

-        идентифициране на възможностите за иновации в сектора, упражнение проведено от професор Карлос Брито от университета Portucalense;

-        устойчивост и стратегии за финансиране на сектора, от професор Луис Круг Пачеко от Бизнес училището „ Catolica Porto “;

-        социален диалог като част от Новия зелен договор от Патрицио Антониколи, бивш генерален секретар на CEI-Bois;

-        дигитализация и I4.0 с лектор Жоао Лишбоа от Schuler Consulting Gmbh;

-        социален диалог в сектора на дърводобива и дървообработването от Хоакин Мартинс, генерален секретар на SETACOOP;

-      CNUF СЕРТИФИКАЦИЯ (r) - Bara Ecologica от Виктор Покас, председател на Съвета на директорите на AIMMP, като пример за социален диалог в дърводобивната и мебелната индустрия;

-       Квалификация за сектор дърводобив и мебели, нов проект на AIMMP за насърчаване на по-конкурентен сектор, от Йоана Нунес;

-       Подобряване на имиджа и привлекателността на сектора като начин за привличане и задържане на служители, представена от Катерина Домингос от IPAM.

Основните изводи от направените презентации могат да бъдат обобщени както следва:

-      На лице е тласък, предизвикан от пандемията на коронавируса за дигитализация на икономиката като цяло и произтичащите от това възможности за сектора на дърводобива и мебелното производство и неговата модернизация;

-      Има необходимост от обучение, информиране и повишаване на уменията на всички нива на фирмени структури, от мениджмънт до производство. Тя е критична точка за устойчивия растеж на сектора, в тон на повишаващата се икономическа интелигентност и финансова устойчивост на фирмите;

-      Значението на дървообработващата и мебелната промишленост за преследване на целите, очертани в Зеления нов курс, за кръгова и екологична икономика, за създаване на богатство, основано на развитието на иновативни и екологични продукти, в съответствие с социалния диалог и създаването на възможности за личностно и организационно развитие;

-       цифровизацията на операциите и процесите на индустриално ниво, както и въвеждането на решения от Индустрия 4.0, са от огромно значение за подобряване на благосъстоянието и условията на труд в сектора. Процесът на цифровизация предоставя повече професионални и специализирани възможности за работа, с по-малко разпространение на физическия компонент.