Социален диалог за по-екологичен дървен сектор

Социален диалог за по-екологичен дървен сектор

Социален диалог за по-екологичен дървен сектор

 

Проектът GOOD WOOD - бележки за зелен социален диалог, финансиран от Европейската комисия, достигна финалната си фаза. GOOD WOOD, на което Centro Studi Tagliacarne е партньор, беше координирано от CONFAPI и имаше за цел да стимулира социалния диалог за устойчивото развитие на дърводобивния сектор, чрез семинари и обучения, в които се включиха над 300 участници от сдружения на работодатели, синдикати, компании, експертни центрове. Успоредно с това бяха проведени изследвания. Освен в Италия, проектът работи в Португалия (с помощта на Aimmp - Асоциация на предприятията от мебелната промишленост в Португалия), в България (с партньорите Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на труда Подкрепа) и на европейско ниво с партньора Cei Bois (Европейска конфедерация на дървообработващата промишленост). Въпреки многообразието на националния контекст се появяват споделени заключения като: социалният диалог днес е решаваща перспектива в сектора за спечелване назеленото предизвикателство“; от съществено значение е да се включатклаузи за устойчивоств договорите от национално ниво до ниво компания, действащи по цялата верига на доставки; европейските споразумения представляват ключова движеща сила, но трябва да бъдат придружени от действия за повишаване на осведомеността и обучение на всички нива; социалните партньори са призовани да насърчават решителни партньорства по проекти, като предпочитат експерименти и доброволни методи за културна промяна на ръководството на компанията, работниците и потребителите; всички форми на стимули, които възнаграждават добродетелните компании и работници, са от основно значение. От януари 2021 г. окончателните материали по проекта са достъпни на: www.goodwoodproject.eu.

 

Mosaico europa 20