Семинар с Fillea-Cgil

Семинар с Fillea-Cgil

Семинар с Fillea-Cgil

 

След успокояване на здравната обстановка, причинена от разпространението на Covid-19, европейският проект Good Wood проведе нов национален семинар за обучение, този път в режим на уебинар. Срещата на 16 октомври е част от поредица от събития, озаглавени „Обучението като инструмент за насърчаване на промени в организацията, производството и управлението на бизнеса на компании от дърводобивния сектор“. Проектът Good Wood, на който Confapi е лидер разглежда управлението на ситуации на въздействие в сектора на дърводобива и дървообработването в ключово сътрудничество между работници и компании. Семинарът беше организиран с Fillea-Cgil, в резултат на предходна среща с организацията. Предстои нова инициатива в сътрудничество с Feneal-Uil. По време на срещата беше илюстрирано изследването, проведено в рамките на проекта, фокусирано върху ролята на социалния диалог в съвременните икономики. Презентацията предостави и комплект от документи относно политиките в сектора и възможността за споделяне на добри практики между заинтересованите страни. Уебинарът засегна и въпроса за обучението на служители на всяка компания в контекста на зелената икономика. Confapinews 51, 30 Октомври 2020