Рим, трети национален семинар

Рим, трети национален семинар

Рим, трети национален семинар

9/10/2020

Третият национален семинар за обучение в рамките на европейския проект GOOD WOOD беше организиран от Confapi с Fillea-Cgil, озаглавен „Обучението като инструмент за насърчаване на промяната в организацията, производството и управлението на бизнеса на компании от дърводобивния сектор". Проектът се изпълнява от Confapi като водещ партньор в партньорство с организации от още три държави, Белгия, Португалия и България.

Представители на компании, делегати на синдикати и партньори по проекта участваха активно в семинара, който беше възможност за повишаване на осведомеността на работодателите и предприемачите по въпросите на кръговата икономика и устойчивото развитие.

Конфапи представи проекта и неговите цели

Институтът Guglielmo Tagliacarne представи резултатите от изследователската дейност, проведена по време на проекта, и предложи общ преглед на европейската стратегия за преход към зелена икономика с акцент върху Новата Зелена сделка на Европейската комисия.

Заключителния панел на семинара включи обмен на мнения за европейските възможности за социален диалог, преглед на ролята на синдикатите за насърчаване на обучението в ерата на зелената икономика и перспективите, които проектът предлага.