Проучване

Проучване

Проучване

Проектът GOOD WOOD - създаден за засилване на социалния диалог като улесняващ инструмент за постигане на целите на зелената и кръговата икономика в рамките на компаниите в сектор дърводобив и дървообработване завърши с представянето на окончателно проучване.

Двадесет и три месеца работа, в която Конфапи се ангажира като лидер на международния проект заедно с Учебният център на търговските палати Guglielmo Tagliacarne, Българската търговско промишлена палата, Българския синдикат Подкрепа, Европейската конфедерация на предприятията от дървопреработвателната промишленост CEI-BOIS и AIMMP, Асоциация на предприятията от мебелната промишленост в Португалия.

Ето изследването на

На италиански

Португалски език

на италиански