Проектът Good Wood бе подновен

Проектът Good Wood бе подновен

Проектът Good Wood бе подновен

На 16 юли се проведе среща между партньорите по проекта Good Wood, на който Confapi е водещ партньор. Срещата беше възможност да се определи състоянието на дейностите и да се оценят методите на последващите планирани инициативи, в съответствие с директивите, които Европейската комисия е посочила с оглед на световната здравна обстановка. Партньорите обсъдиха датата и организацията на следващия транснационален семинар за обучение - насрочен в София през октомври - предлагайки, в случай на продължителна извънредна ситуация, изпълнение в режим на уебинар. Те също така се договориха да организират националната среща онлайн през септември, която да се проведе във всяка от страните на партньорите. По време на следващите семинари ще бъдат представени изследванията на дървения сектор, извършени в рамките на проекта. Изследването се фокусира върху ролята на социалния диалог в съвременните икономики, които трябва да се изправят пред предизвикателствата на въвеждане на екологосъборазност и дигитализация, с особен акцент върху дървения сектор и кръговата икономика. Изследването също така ще предостави комплект от документи за политиките в интерес на социалните партньори и ще предложи възможности за споделяне на най-добрите практики на социалните партньори, участващи в областта на социалния диалог. За повече информация вижте страницата:

https://www.goodwoodproject.eu/en/-

 Confapinews 49, 31 Юли 2020