Порто, транснационален семинар и учебно посещение

Порто, транснационален семинар и учебно посещение

Порто, транснационален семинар и учебно посещение

Устойчива икономика на пазара на труда в Европейския съюз, с особено внимание към дърводобивния сектор.

17/10/2019

 

На 17 и 18 октомври в Порто се проведе вторият етап на обучението по европейския проект GOOD WOOD, ръководен от Конфапи и осъществяван заедно с партньори от Белгия, България и Португалия. Сесията включваше обучителен семинар на тема „Устойчива икономика на пазара на труда в Европейския съюз, с особено внимание към дърводобивния сектор“. Бяха направени различни презентации от страна на президента на AIMMP Вито Покас, Педро Тринидаде, който проведе презентация на обучителния ден, и участниците в дискусията Карлос Рибейро, директор по човешките ресурси на VICAIMA Group, и Клара Ferraz от учебния център за дървообработващата и мебелната промишленост. Последва интерактивен панел с представители на партньорски асоциации и дискусия за основните предизвикателства, възможности и най-добри практики в сектор дърводобив и дървообработване. На следващия ден се проведе учебно посещение, по време на което партньорите имаха възможност да се запознаят с добрите практики в Португалия в областта на устойчивото развитие и кръговата икономика, организирани от AIMMP. В събитието участваха всички партньори, профсъюзи и заинтересовани страни с цел да се илюстрира процесът на проекта, допринасяйки за укрепването на партньорската мрежа.