Confapi е домакин на трети национален семинар

Confapi е домакин на трети национален семинар

Confapi е домакин на трети национален семинар

 

След успокояване на здравната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19, европейският проект Good Wood се рестартира. Confapi е лидер в рамките на партньорство, което обхваща три други европейски държави. Семинарът е насрочен за 9 октомври в режим на уебинар на платформата Zoom. Това е третият национален семинар за обучение, който затваря цикъла на срещите, озаглавен „Обучението като инструмент за насърчаване на промените в организацията, производството и управлението на бизнеса на компании от дърводобивния сектор“. Лайтмотивът на инициативата е управление на въздействието в сектора на дървените мебели в ключово сътрудничество между работници и компании. Съгласно програмата на семинара ще бъдат представени резултати от изследването, проведено от партньорите. То е осъществено в контекста на проекта Good Wood и се фокусира върху ролята на социалния диалог в съвременните икономики. Ще бъде представен и комплект от документи за секторните политики и ще има възможност за споделяне на добри практики между заинтересованите страни. Накрая ще бъде направен окончателен преглед на перспективите на проекта и ще бъдат изведени някои препоръки, произтичащи от дейностите и резултатите. За повече информация посетете уеб страницата

www.goodwoodproject.eu -

Confapinews 50, Септември 2020